Egin zaitez elkargokide Egin zaitez elkargokide

 

Alta-izapidea

 

Bizkaiko Higiezinen Jabetzako Agenteen Elkargo Ofizialen eta Kontseilu Nagusiaren Estatutu Orokorrak onartzen dituena :

BALDINTZA OROKORRAK

1294/2007 ERREGE DEKRETUA, irailaren 28koa, Higiezinen Jabetzako Agenteen Elkargo Ofizialen eta Kontseilu Nagusiaren Estatutu Orokorrak onartzen dituena.

1.artikulua. Elkargoko kidea izateko baldintzak.

1.Higiezinen Jabetzako Agenteen Elkargo Ofizial batean sartzeko, gaitasun baldintza orokor hauek egiaztatu beharko dira:

a) Adinez nagusia izatea eta ezgaitasunik ez izatea.

b) Graduatua, lizenziatua, diplomatua, ingeniaria, arkitektoa, ingeniari teknikoaren edo arkitekto teknikoaren titulua.

c) Lanbide-jarduera galarazten dion aurrekari penalik ez izatea.

 

 

 

SARRERA EGITEKO BEHAR DEN DOKUMENTAZIOA (DESKARGATU)

 

ADMINISTRATIVA

 1. - Interesdunaren eskabidea, Elkargoari zuzendua. (PDF Dokumentua).
 2. - Ezgaitasunik ez izatea. (PDF Dokumentua).
 3. - Datuen Babesen Dokumentua sinatzea. (PDF Dokumentua).
 4. - Kontseilu Nagusiari eredu ofizialeko eskabidea sinatzea. (PDF Dokumentua).
 5. - Graduatua, lizentziatua, dilpomatua, ingeniaria, arkitektoaren fotokopia konpultsatua.
 6. - Karnet neurriko argazkia.
 7. - NANaren fotokopia.
 8. - Aurrekari penalik ez izatea.

Aurreko Hitzordu Eskaera: https://cita-previa.mjusticia.gob.es/citaprevia/#!/es/home?uuid=020a-389cc-ea4d-fe060

Aurrekari penalen ziurtagiri elektronikoa eskaera: https://sede.mjusticia.gob.es/es/tramites/certificado-antecedentes

Aurrekari penalen ziurtagiri posta eskaera: ziurtagiri bat pertsonalki edo postaz eskatzeko, 790 formularioa aurkeztea beharrezkoa da. Nola pertsona edo posta bidez aplikatzen jakiteko, ikus Izapideari berari buruzko informazio orokorra. GARRANTZITSUA: Inprimakiak ez dira fotokopiatu behar, aplikazio bakoitzerako bakarra izan behar duen zenbakizko kodea baitute.

 

EKONOMIKOA

 1. - Elkargoak ezarritako sarrera-kuota.
 2. - Elkargoak ezarritako finantza.
 3. - API Karneta (30,05 €).
 4. - Elkargoaren hileko kuota.

 

OHARRA: Dokumentazio horretatik, Kontseilu Nagusiari eredu ofizialeko eskabide bat, argazki bat, eta NANaren fotokopia ez zaizkio bidali behar. Agiriak Elkargoaren esku geldituko dira.