Leihatila bakarra

Ongi etorri Bizkaiko Higiezinen Jabetzako Agenteen Elkargo Ofizialeko leihatila bakarrera.

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2006ko abenduaren 12ko 2006/123/EE Zuzentarauak, barne-merkatuko zerbitzuei buruzkoak (Zerbitzuen Zuzentaraua), 6. artikuluan, leihatila bakarreko sistema bat ezartzea arautzen du, administrazio-prozedurak errazago sinplifikatzeko. Leihatila bakarraren helburua zerbitzu-emaileari laguntza ematea da, bai zerbitzu-jarduera bat egiteko, zuzeneko agintari eskudun gisa behar diren agiriak emateko, bai zerbitzu-emailearen eta zuzenean eskudun diren agintari horien arteko bitartekari gisa.

Zerbitzuen Zuzentaraua azaroaren 23ko 17/2009 Legearen bidez sartu da Espainiako ordenamendu juridikoan. Lege hori zerbitzuen eskuragarritasunari eta horien erabilerari buruzkoa da, eta Aterkien Legea du izena (2009ko azaroaren 24ko BOE). 18. eta 19. artikuluetan zerbitzu hau dago.

25/2009 Legea, abenduaren 22koa, zenbait lege aldatzen dituena, zerbitzuen eskuragarritasunari eta horien erabilerari buruzko Legera egokitzeko. Lege horren bidez, lege mailako estatuko araudia azaroaren 23ko 17/2009 Legean xedatutakora egokitzen da, azken xedapenetako bosgarrenean jasotako aginduaren arabera. Lanbide Elkargoei buruzko otsailaren 13ko 2/1974 Legea aldatzen duen 5. artikuluan, 10. artikulu berri bat sartu da. Artikulu horrek ezartzen du elkargoko erakundeek webgune bat izango dutela, profesionalek, leihatilaren bidez, elkargokide egiteko, ariketa egiteko eta Elkargoan baja emateko beharrezkoak diren izapide guztiak egin ditzaten, puntu bakar baten bidez, elektronikoki eta urrutitik.