Bizkaiko HJAEO Gobernu Batzordea

Bizkaiko Higiezinen Jabetzako Agenteen Elkargo Ofizialaren (HJAEOren) estatutu partikularren azken aldaketa, 2018ko apirilaren 23an EHAAn argitaratutakoa.

 

23. artikuluaren arabera. Zuzendaritza organoa: Gobernu Batzordearen osaera:

1. Gobernu Batzordea demokratikoki aukeratutako organoa da Elkargoaren zuzendaritza exekutiboa eta ordezkaritza gauzatzeko. Gobernu Batzordea honako kide hauek osatuko dute: lehendakaria, buruorde bat edo bi, beharren arabera; idazkari bat, diruzain bat, kontulari bat eta beste bi kide, aldi berean Elkargokoak direnak. Lehendakaria hautatutako batzordekideen artetik izendatuko da
 

2. Gobernu Batzordeko kideak elkargoko jarduneko kide izan beharko dira. Salbuespen gisa, Batzordeak baimena eman ahalko du jardunean ez dagoen elkargokide bat aholkulari gisa, bere merezimenduengatik eta, salbuespen gisa. Kasu horretan, kide horren botoak balio bera izango du Batzar Nagusian aritzen ez diren elkargokideentzako.

 

3. Lehendakariak gutxienez bost urteko antzinatasuna, jardunean dagoen elkargokide moduan, izan beharko du eta besteok, berriz, urte batekoa, kargu horiek betetzeko hauteskundeak deitzen diren unean.

 

23. artikuluaren arabera. Zuzendaritza organoa: Gobernu Batzordearen osaera.


 

LEHENDAKARIA
Don José Manuel González Robles

 

LEHENDAKARIORDEA
Doña Ana Mª Acasuso Fernández

 

IDAZKARIA
Doña Lidia Mª Medina Bravo

 

DIRUZAINA
Don Jesús Antonio Barturen Lasa

 

MAHAIKIDEA
Don Jorge Corbeira Carrascal

 

MAHAIKIDEA
Dña. Isabel Carolina Gutiérrez de la Gala

 

MAHAIKIDEA
Don Alberto Robles Simón

 

MAHAIKIDEA
Don Fernando Blanco Martín

 

MAHAIKIDEA
Don Egoitz Alberdi Olavegoya

 

AHOLKULARIA
Don José Antonio Pérez Grijelmo